Hiển thị
  08/04/2020

CV số 77 - 2020/CV-HB Ngày 06-04-2020

V/v: Đề nghị hủy QĐ 1270.UBND Tp HN

  07/09/2015

Chung cư đầu tiên tại Việt Nam lắp đặt hệ thống nước tinh khiết

Hòa Bình Green City chính thức trở thành dự án chung cư đầu tiên tại Việt Nam lắp đặt hệ thống xử lý nước tinh khiết, có thể uống trực tiếp tại vòi.