V+ LUXURY BY HOA BINH GROUP

DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

Hoạt động xã hội

Nghĩa tình trung thu Xã hội
26/09/2015 301107

Nghĩa tình trung thu

“ Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn kéo quân với đèn cá trắm, đèn thiên nga với đèn bươm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng …”