VIỆN NGHIÊN CỨU MALT VÀ BIA NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

  07/09/2015
VIỆN NGHIÊN CỨU MALT VÀ BIA NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP 

Viện nghiên cứu Malt và bia nước cộng hoà Pháp là một đối tác chiến lược của Công ty TNHH Hoà Bình trong nhiều năm qua. Ngay từ năm 1993, Hoà Bình đã mời giáo sư Claude - Chủ tịch viện nghiên cứu Malt và bia nước cộng hoà Pháp làm cố vấn nhằm đem lại những công nghệ tiên tiến nhất và phù hợp nhất đối với ngành sản xuất bia tại Việt Nam.

 

Nhờ sự hợp tác với Viện nghiên cứu Malt và bia nước cộng hoà Pháp, trong một vài năm qua Công ty đã có những tiến bộ vượt bậc về nghiên cứu tính năng của các protein trong lúa mạch dùng để tạo bọt cũng như sự tăng trưởng về mặt cấu trúc của chúng trong quá trình sản xuất Malt và bia. Những nghiên cứu này đem lại nhiều triển vọng mới trong việc nắm vững qui trình và lựa chọn loại đại mạch phù hợp nhất gắn liền với sự phát triển của Công ty trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu Malt.

Tin tức mới