Tập đoàn Hòa Bình khánh thành đường mẫu cao tốc cho Đồng bằng sông Cửu Long

  22/11/2023

Tập đoàn Hòa Bình khánh thành đường mẫu cao tốc cho Đồng bằng sông Cửu Long